Bliv klar til sundheds­fagligt tilsyn med kompetent rådgivning fra Aleris

Bliv klar til sundheds­fagligt tilsyn med kompetent  rådgivning fra Aleris

Krav om registreringspligt i Styrelsen for Patientsikkerhed betyder for mange socialpædagogiske­ tilbud et behov for sundhedsfaglig bistand. Aleris­ Konsulenterne hjælper jer trygt igennem processen­ og eliminerer den naturlige usikkerhed, der kan opstå.

Aleris har stor erfaring og viden fra både sundhedsområdet og social­området gennem drift af både sundheds­faglige og socialpædagogiske tilbud. Vores konsulenter tilbyder­ sundhedsfaglig bistand, som er tilpasset det enkelte tilbud og tager udgangspunkt i tilbuddets behov og ønsker. Vi tilbyder alt fra hotline-service­ til en komplet løsning.

Hvem er Aleris?

Aleris er en af Danmarks største private sundhedsleverandører med aktiviteter inden for både behandling, genop­træning, pleje og handicaptilbud. Vi er en landsækkende virksomhed og driver i dag Aleris-Hamlet Hospitaler, plejecentre, hjemmeplejeenheder, genoptræningscenter, handicap­botilbud samt handicapstøtte i eget hjem.

Virksomheden rummer et bredt udsnit af faglige kompetencer, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og sosu-personale.

Aleris Konsulenterne er alle uddannede sygeplejersker med stor erfaring med håndtering af sundhedslovs­tilsyn. Konsulenterne har indgående kendskab til lovgivningen og erfaring med at omsætte lovgivningen til en håndter­bar og letforståelig praksis for det enkelte socialpædagogiske tilbud.

Hvad kan Aleris tilbyde jer?

Aleris tilbyder i første omgang et konsulent­besøg, hvor vi helt uforpligtende drøfter tilbuddets behov og ønsker med ledelsen og evt. medarbejder­repræsentanter.

På baggrund af besøget aftales den videre proces, løsning og pris.

Løsningen kan indeholde en eller flere af nedenstående ydelser
1. Screening af tilbuddet i forhold til kravene
2. Konsulentbistand efter screeningen, herunder mulighed for:

  • Udarbejdelse af instrukser og vejledninger
  • Ledelsessparring omkring implementering­
  • Undervisning af medarbejdere
  • Kvalitetssikring via stikprøver eks. på medicin og journaler
  • Forberedelse til anmeldt tilsyn (inden for de 6 ugers varsel)
  • Konsulenttilstedeværelse under tilsynet
  • Opfølgningsbesøg med aftalt frekvens.

 

Kontakt os og få mere at vide

Står I med ubesvarede spørgsmål eller behov for hjælp, er I velkomne til at kontakte os.

Kontaktoplysninger
Kvalitetschef og ansvarlig for Aleris Konsulenterne
Karin Kappel
Mail karin.kappel@aleris.dk
Tlf. 41 74 17 08

Til toppen af siden