Socialområdet

Handicap botilbud
Aleris Omsorg tilbyder både socialpædagogisk støtte i egen bolig og i netværksgrupper, ophold i botilbud og pleje i eget hjem til unge og voksne med behov for støtte, hvor fokus er den hjemlige følelse og det indholdsrige hverdagsliv.

Kommunen bevilger omfanget af hjælpen til den enkelte borger både i botilbuddene og i eget hjem. Kommune visiterer ligeledes til en bolig i et botilbud.

Medarbejderne

Aleris´ professionelle og veluddannede medarbejdere med indgående kendskab og viden til handicapområdet sikrer herefter, at de visiterede borgere opretholder et godt og trygt liv uanset om det leves i et botilbud eller i borgerens eget hjem. Vi gør vores til, at skabe en hverdag for den handicappede, der udover pleje og omsorg, også har fokus på stimulering, meningsgivende aktiviteter og vedligeholdende træning.

Botilbud

Vores botilbud er et tilbud til yngre handicappede. I trygge rammer og med den rette pleje og omsorg, har borgeren mulighed for at skabe sit eget hjem i en af vores boliger. Sammen med botilbuddets medarbejdere er borgeren selv med til at tilrettelægge en individuel hverdag, som indeholder netop det borgeren sætter pris på.  

Pleje i eget hjem

I Gribskov kommune er Aleris godkendt til, at levere pleje og omsorg til handicappede, som bor i egen bolig. I samarbejde med borgeren tilrettelægges en indsats med pleje, praktisk hjælp, træning og sociale aktiviteter, så borgeren på trods af handicap, kan leve et liv med høj livskvalitet. I planlægningen tages altid hensyn til den enkelte borgers fysiske, psykiske, sociale og mentale funktioner og udviklingsmuligheder.

 

Læs mere om sundhedsfaglige og socialpædagogiske tilbud her 

Til toppen af siden