Tilkøbsydelser

Aleris Omsorg tilbyder borgerne mulighed for en lang række tilkøbsydelser.

Aleris tilbyder at udføre alt lige fra hovedrengøring, tøjreparation, ledsagelse og pasning af kæledyr  til borgere, som ønsker at betale for ydelser udover dem, som de kan visiteres til af kommunen. 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte den hjemmepleje, du er tilknyttet eller hovedkontoret i Aleris Omsorg på tlf. nr 41741708.

Til toppen af siden