Nervebetændelse

Pralebanner
Er der tale om nervebetændelse, drejer det sig næsten altid om en betændelseslignende tilstand i de såkaldte "perifere" nerver. Det er den del af nervesystemet, der befinder sig udenfor hjernen og rygmarven.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Der er ingen bakterier eller virus direkte på spil, selv om reaktionen i nerven godt kunne tyde på det. Derfor er det en betændelseslignende tilstand.

Hvad er symptomerne på nervebetændelse?

De mest almindelige tegn på nervebetændelse er føleforstyrrelser og / eller nedsat kraft. Føleforstyrrelserne mærkes typisk som en prikkende, snurrende, brændende, strammende følelse.

Det kan også opleves som en ubehagelig følelse ved en berøring, der normalt ikke er ubehagelig eller smertefuld. I nogle tilfælde opleves alle former for berøringer som smertefulde. Hvis du har smerter, der er dybe, borende, brændende med smertejag en gang imellem, er det tegn på, at følenerverne er beskadiget.

Rammes nerverne fra det såkaldte autonome nervesystem, kan symptomerne være:

  • Tendens til svimmelhed og besvimelse pga. problemer med for lavt blodtryk
  • Manglende eller for meget sved
  • Problemer med at tåle varme
  • Seksuelle problemer
  • Blære- / tarmsymptomer

Hvorfor får man nervebetændelse?

Sygdomme i de perifere nerver er meget almindelige. De ses hyppigst i form af:

  • Egentlige nervesygdomme
  • Følger af alkoholmisbrug
  • Komplikationer til andre sygdomme (fx sukkersyge)
  • Følger efter behandling af andre sygdomme (fx kræftbehandlinger)

I sjældne tilfælde er forklaringen vitaminmangel, eller at patientens eget immunsystem angriber nerverne.

Hvordan stiller neurologen diagnosen nervebetændelse?

Det karakteristiske billede ved den mest almindelige form for kronisk nervebetændelse, er et symmetrisk føleudfald i hænderne og fødderne - man taler om et såkaldt handske- / sokmønster.

Føleforstyrrelserne bevæger sig som regel længere ind mod kroppens centrum med tiden. De længste nerver rammes først, og symptomerne begynder derfor i benene. Når føleudfaldene har nået knæniveauet, begynder symptomerne typisk i fingerspidserne.

Patienten vil ofte have en positiv "Rombergs test", hvilket vil sige, at patienten har svært ved at holde balancen med lukkede øjne, fordi synet ikke længere kompenserer for den manglende følesans i fødderne. Af samme årsag har patienterne også svært ved at færdes sikkert i mørke.

Den nedsatte kraft viser sig i et særligt mønster, som bl.a. betyder, at patienten i begyndelsen har sværere ved at gå på hæle end på tæer. Speciallægen kan typisk ikke udløse reflekserne med sin reflekshammer i de berørte områder.

For at kunne foreslå en behandling, må neurologen vide, hvad nervebetændelsen kan skyldes og hvilken type nervebetændelse, der er tale om. Derfor vil næste skridt i undersøgelserne ofte være blodprøver og neurofysiologiske undersøgelser i laboratoriet. Herved kan man få et mere præcist indtryk af, hvilke nerver der er involveret, og hvad årsagen kan være.

Hvad kan du selv gøre ved nervebetændelse?

Om du selv kan gøre noget ved en kronisk nervebetændelse afhænger naturligvis af årsagen. I de tilfælde, hvor man ikke kan finde en forklaring, gør du klogt i at gøre det så godt for dine nerver som muligt. Dvs. at du skal spise en varieret og vitaminrig kost og holde dig mest muligt fra alkohol, der jo er en kendt nervegift.

Hvad kan neurologen gøre ved nervebetændelse?

Behandlingen retter sig imod årsagen til nervebetændelsen. Hvis sukkersyge er årsagen, kan det hjælpe at holde blodsukkeret i meget kort snor. Er alkohol årsagen, må misbruget ophøre. Skyldes nervebetændelsen vitaminmangel, gives vitaminer. Hvis det er patientens eget immunforsvar, der retter sig imod nerverne, giver neurologen medicin, der svækker immunforsvaret.

Men i de fleste tilfælde er der desværre ikke meget at stille op.

Til toppen af siden