Hvis du har ventetid i det offentlige

Pralebanner

Benyt det udvidede frie sygehusvalg, hvis du skal vente mere end 1 måned på udredning, vente mere end 1 måned på behandling eller hvis du får ændret en operationsdato.

Hvis det offentlige sygehus har en lang ventetid til undersøgelse eller behandling i forhold til de gældende regler for ventetid, har du i mange tilfælde ret til at blive henvist til et privathospital.

Du skal være opmærksom på at offentlige hospitaler ikke har pligt at oplyse om ventetiden, i så fald må du kontakte hospitalet eller patientvejlederen.

Hvornår kan du blive henvist?

Hvis du er blevet henvist til et offentligt sygehus, kan du blive henvist til Aleris-Hamlet Hospitaler, hvis

  • Du skal vente mere end 1 måned på udredning
  • Du skal vente mere end 1 måned på behandling
  • Du får ændret din operationsdato

Det er dog en betingelse, at vi har indgået aftale med Regionen om den behandling, du eventuelt skal have.

Sådan gør du som offentlig patient

Hvis du vil benytte dig af din rettighed, skal du gøre følgende:

  1. Henvend dig til den afdeling, hvor du er henvist til på dit lokale sygehus eller til patientkontoret i regionen
  2. Her skal du bede om at blive henvist til Aleris-Hamlet Hospitaler.
  3. Det henvisende sygehus sender derefter henvisning, relevante journaler samt evt. røntgen / scanningsbilleder til os
  4. Herefter vil vi kontakte dig med henblik på undersøgelse og eventuel behandling.

Når du først er viderehenvist til Aleris-Hamlet Hospitaler kan du opleve, at vi undervejs skal søge det offentlige system om betalingsgodkendelse, hvis det viser sig, at du har brug for flere eller andre undersøgelser, end du oprindeligt var henvist til. Derfor må du i visse tilfælde vente på godkendelse, inden dit forløb kan fortsætte.

Sæt dig ind i reglerne og gør ventetiden kortere

For at gøre dig eller din pårørendes ventetid så kort som muligt, er det en god idé, at du sætter dig grundigt ind i de gældende regler, som du finder i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pjece. På sygehusvalg.dk kan du også finde en liste over hvilke lidelser, du kan blive behandler for under Det Udvidede Frie Sygehusvalg, og hvilke privathospitaler der har aftale med Danske Regioner om at udføre behandlingen.

Læs mere om reglerne for henvisning her

Hvis du er tvivl

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, kan du kontakte patientvejlederne i din bopælsregion.

Hvis du har spørgsmål i ventetiden fra du er henvist fra et offentligt hospital og til du møder til forundersøgelse på Aleris-Hamlet, er du velkommen til kontakte os

Privathospitalernes patientvejleder

Der er også mulighed for at kontakte patientvejleder i Sundhed Danmark (foreningen af danske sundhedsvirksomheder) på mail: patientvejleder@sundheddanmark.nu.

Til toppen af siden