Angst

Aleris-Hamlets erfarne psykologer kan hjælpe dig til at forstå årsagerne til din angst og dermed give dig brugbare redskaber til at håndtere din angst.

Kontakt os

Hele landet

Man antager, at ca. 5% af befolkningen har en angstlidelse. Der er flere kvinder end mænd. Sygdommen starter i barndommen eller oftest, inden du er 30 år.

Det er helt normalt at føle angst i situationer, hvor man føler sig utryg eller udsættes for fare. Angsten hjælper os til at blive mere agtpågivende og gør os i stand til enten at kæmpe eller flygte fra en farefuld situation.

Nogle oplever imidlertid, at oplevelsen af angst ikke står mål med den fare, som man udsættes for. Det kan være pludselig opstået angst, uden man kan se nogen umiddelbar årsag, diffus angst over ting, der muligvis vil ske, eller angst for at være i situationer, som vi normalt ikke anser for farlige fx i en bus, til møde etc.

Disse tilstande beskrives som panikangst, generaliseret angst og fobisk angst. Angst kan opstå i forbindelse med andre fysiske og psykiske sygdomme. Når man lider af angst, forsøger man ofte at undgå situationer, som man ved fremkalder angst – man bliver angst for angsten. 

Panikangst

Panikangst er uforudsigelig og ikke begrænset til særlige situationer, du kan opleve voldsom hjertebanken, trykken i brystet, kvælningsfornemmelse, svimmelhed, kvalme, rysten, prikkende og stikkende fornemmelse i fingre og hænder, uvirkelighedsfornemmelse, frygt for at miste kontrollen og dødsangst.

Generaliseret angst

Har du en følelse af vedvarende nervøsitet, anspændthed og ængstelighed overfor dagligdagens begivenheder og hændelser er der tale om generaliseret angst. Her kan du opleve hjertebanken, åndenød, kvalme, svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, muskelspændinger, rastløshed, irritabilitet, koncentrationsbesvær og problemer med at falde i søvn.

Fobisk angst

Hvis du lider af fobisk angst, ved du, hvad du er bange for.  Det kan være at færdes alene udenfor hjemmet, at tage offentlige transportmidler, gå i forretninger, deltage i møder, være i små lukkede rum eller angst for smitte og sygdom. Når man har fobisk angst udvikler man ofte undgåelsesadfærd, så man undgår de frygtede situationer.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

I behandling af angst har vi fokus på at forstå årsagerne til din angst. Du får brugbare redskaber, så du kan håndtere din angst og blive i stand til at erstatte katastrofetanker med mere realistiske tanker. 

Til toppen af siden