Studiebesøg i Håndcenteret på Aleris Ringsted

Ergoterapeuter fra hele Region Sjælland får nu mulighed for at komme på studiebesøg på Aleris Håndcenter og få mere viden om efterbehandling og genoptræning af håndkirurgiske patienter.

Pia-Camilla-Mohammed-sh_1200x500px.jpg