Skip to Content

Anæstesi

Bedøvelse i trygge rammer

Vi lever op til de bedste nationale og internationale standarder.

Aleris har moderne anæstesiafdelinger, der med den nyeste viden og teknologi skaber trygge rammer for dig.

Bedøvelse er en tillidssag

Anæstesiafdelingerne på Aleris anvender de mest moderne bedøvelsesformer og smertebehandlinger. Du bedøves af en specialuddannet anæstesisygeplejerske i samarbejde med en speciallæge i anæstesi. Alle bedøvelser lever op til de anbefalinger fra Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) og i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Intensiv overvågning af nyopererede patienter

Nyopererede patienter overvåges af erfarne sygeplejersker med avancerede monitorer. Alt udstyr og indretning lever op til de højeste standarder for overvågning af nyopererede patienter.

Sikkerhed døgnet rundt

Efter operationen har vi en speciallæge i døgnvagt. Dette sikrer hurtig lægehjælp ved akutte problemer og optimal smertebehandling døgnet rundt.

Højt informationsniveau

Velinformerede patienter er trygge patienter. Derfor får du altid en samtale med anæstesilægen inden operationen. Her taler I om din bedøvelse og smertebehandling ud fra din helbredstilstand.Back to top