Skip to Content

Konsultation hos praktiserende læge

Til dig, der vil have en hurtig og grundig gennemgang af din problemstilling.

Hvad er inkluderet?


  • Konkrete symptomer, som du normalt ville gå til egen læge med. Det kan fx være akutte symptomer som hoste og mavesmerter. Men det kan også være et ønske om medicinregulering af forhøjet blodtryk eller kolesterol, ønske om vægttab, mistanke om alvorlig lidelse og hurtig udredning deraf.
  • Second opinion på et behandlingsforløb, hvor reel tovholder måske mangler. Eller måske bare en forklaring på de undersøgelser, der allerede er lavet samt en plan for yderligere undersøgelser.
  • Ønske om hjælp til specifikke livsstilsproblemer såsom forhøjet kolesterol og overvægt.
  • Gennemgang af et forløb du har været igennem – gerne sammen med et familiemedlem. Tag dine sygehuspapirer med, så vi kan se på det sammen. Ofte vil der i et langt sygehusforløb være ting, som ikke er blevet kommunikeret videre, hvilket kan skabe usikkerhed.
  • Vi laver også gerne attester, hvis du skal ud at rejse, søge nyt job e.l. Vores tilbud om attester inkluderer attest til dig, som skal arbejde i højden (fx vindmøller) og på boreplatforme (offshore-attest). Vores attester udføres primært i Søborg og Herning. Nogle attester såsom kørekortattester og attester i forbindelse med sygdom kan vi ikke lave – så ring og forhør dig.

Back to top