Skip to Content

Vi tænker bæredygtighed og samfundsansvar ind i alt, hvad vi gør

Bæredygtighed og samfundsansvar

Som Danmarks førende, private sundhedsudbyder er vores primære samfundsopgave at tage vare på danskernes sundhed og trivsel og i det arbejde efterlade så lille et klimaaftryk som muligt – både for vores skyld og for fremtidige generationer.

  • Deltager i uddannelse af sundhedspersonale: Vi har i løbet af 2022 haft 11 lægesekretærer, 7 sygeplejerskestuderende og 5 læger i uddannelsesforløb
  • Bidrager til at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet: Vi har i 2022 haft 6 personer ansat i flexjob rundt om på hospitalerne og 7 personer i arbejdsprøvetagning
  • Støtter forskning og udvikling: To danske projekter har i 2022 modtaget støtte fra AlerisFonden, som i 2022 har uddelt midler for SEK 1.143.000
  • Sætter intern sundhed på dagsordenen: Vi har i 2022 igangsat mange forskellige sundhedsinitiativer herunder fælles træning, daglige office exercises, deltagelse i løb og gå-events, skridtkonkurrencer og foredrag om sundhed
  • Arbejder for ligestilling og mangfoldighed: Derfor har vi valgt at tilslutte os Dansk Erhvervs og Above & Beyond Groups ‘Diversitetspagt’ til fremmelse af diversiteten i danske virksomheder
  • Understøtter økologi til glæde for mennesker, dyr og vores jord: I 2022 har vores hospital i København opnået økologisk bronzemærke
  • Arbejder på at implementere affaldssorteringen: Alle vores lokationer skal sortere i de 10 nationalt bestemte fraktioner inden udgangen af 2023
  • Har fokus på at minimere CO2 udledningen: Vi udskifter til LED lys på vores hospitaler for at reducere strømforbruget og klimaoptimere vores bygninger

Aleris støtter mental trivsel blandt unge

Aleris vil i samarbejde med Skoleglæde.nu sætte mental trivsel på skoleskemaet og hjælpe de unge til at blive mere robuste og livsduelige.

Læs mere

AlerisFonden understøtter et liv i bedre balance

AlerisFonden støtter et nyt, spændende projekt ”Personlig digital sundhedsvejledning”, som skal hjælpe danskerne til at ændre og fastholde sunde vaner under og efter medicinsk behandling for vægttab.

Læs mere

Aleris Søborg har fået tildelt 4-stjernet certificering inden for bæredygtighed

Aleris har hele tiden fokus på at integrere bæredygtighed og samfundsansvar i hverdagen og driften, og med denne BREEAM-certificering er der blevet givet et værktøj til at måle udviklingen af bæredygtigheden hos Aleris i Søborg.

Læs mere

Ny CSR rapport

Vi er meget optaget af at tage et samfundsansvar. I vores nye CSR rapport, kan du læse mere om alle de gode initiativer, som blev iværksat i 2022.

Læs mere

CSR strategi

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling fokuserer vores CSR strategi omkring 3 vigtige ledestjerner.

Læs mere

Det støtter Aleris

Aleris ønsker at tage et socialt ansvar. Derfor engagerer vi os hvert år i en række konkrete CSR støtteprojekter, hvor vi bidrager til meningsfyldte formål.

Læs mere

Back to top