Skip to Content

Vi tænker bæredygtighed og samfundsansvar ind i alt, hvad vi gør

Bæredygtighed og samfundsansvar

Som Danmarks førende, private sundhedsudbyder er vores primære samfundsopgave at tage vare på danskernes sundhed og trivsel og i det arbejde efterlade så lille et klimaaftryk som muligt – både for vores skyld og for fremtidige generationer.

  • Deltager i uddannelse af sundhedspersonale: Vi har i løbet af 2022 haft 11 lægesekretærer, 7 sygeplejerskestuderende og 5 læger i uddannelsesforløb
  • Bidrager til at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet: Vi har i 2022 haft 6 personer ansat i flexjob rundt om på hospitalerne og 7 personer i arbejdsprøvetagning
  • Støtter forskning og udvikling: To danske projekter har i 2022 modtaget støtte fra AlerisFonden, som i 2022 har uddelt midler for SEK 1.143.000
  • Sætter intern sundhed på dagsordenen: Vi har i 2022 igangsat mange forskellige sundhedsinitiativer herunder fælles træning, daglige office exercises, deltagelse i løb og gå-events, skridtkonkurrencer og foredrag om sundhed
  • Arbejder for ligestilling og mangfoldighed: Derfor har vi valgt at tilslutte os Dansk Erhvervs og Above & Beyond Groups ‘Diversitetspagt’ til fremmelse af diversiteten i danske virksomheder
  • Understøtter økologi til glæde for mennesker, dyr og vores jord: I 2022 har vores hospital i København opnået økologisk bronzemærke
  • Arbejder på at implementere affaldssorteringen: Alle vores lokationer skal sortere i de 10 nationalt bestemte fraktioner inden udgangen af 2023
  • Har fokus på at minimere CO2 udledningen: Vi udskifter til LED lys på vores hospitaler for at reducere strømforbruget og klimaoptimere vores bygninger

NY CSR rapport 2022 - En del af Danmark

I vores nye CSR rapport kan du læse om vores CSR strategi og alle de gode initiativer, som blev gennemført i 2022 herunder uddannelse af sundhedspersonale, affaldssortering og støtte til kræftforskningen via Cycling4Cancer.

Læs mere

Aleris Søborg har uddannet 9 lægesekretær de sidste 3,5 år

For 3,5 år siden var vi med til at starte lægesekretæruddannelsen op i privat regi, og i den tid er 9 elever blevet uddannet alene på hospitalet i Søborg.

Læs mere

Aleris Søborg har fået økologisk bronzemærke

Aleris Søborg har fået tildelt et bronzemærke i økologi. At satse på økologi er en del af vores CSR-strategi, som vi prøver at tænke ind i alt, hvad vi foretager os.

Læs mere

Ny CSR rapport

Vi er meget optaget af at tage et samfundsansvar. I vores nye CSR rapport, kan du læse mere om alle de gode initiativer, som blev iværksat i 2022.

Læs mere

CSR strategi

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling fokuserer vores CSR strategi omkring 3 vigtige ledestjerner.

Læs mere

Det støtter Aleris

Aleris ønsker at tage et socialt ansvar. Derfor engagerer vi os hvert år i en række konkrete CSR støtteprojekter, hvor vi bidrager til meningsfyldte formål.

Læs mere

Back to top