Nyttig information til pårørende

Pårørende til patienter er altid meget velkomne på Aleris, og der er fri besøgstid. Dog beder vi jer om at tage hensyn til patientens tilstand, de øvrige medpatienter og hospitalets arbejdsgange.