Undervisning i store håndskader

Specialeansvarlig overlæge Søren Larsen underviste yngre ortopædkirurger i store håndskader og replantation ved YODAs forårsmøde (Yngre Ortopædkirurger Danmark)

Søren Larsen til Yoda-1200x500px.jpg