Som patient på Aleris

Formålet med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Desuden skal Aleris kunne dokumentere din udredning, undersøgelse og behandling i overeensstemmelse med reglerne i "Autorisationsloven" og "Journalføringsbekendtgørelsen". Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til "Autorisationsloven", "Sundhedsloven" og "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling / operation foretages jf. "Bekendtgørelse om kosmetisk behandling".Ansatte på Aleris Hospitaler har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb. Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.