Skip to Content

Priser - tillægsundersøgelser

Priser for tillægsundersøgelser ifb. med helbredsundersøgelser på Aleris Hospitaler. Priserne er gældende fra 5. januar 2024. Alle priser er vejledende. Moms er inkluderet i priser for momspligtige ydelser. 

Tillægsundersøgelser (ifm. helbredsundersøgelser)
Priser i DKK
Konditest
Priser i DKK
635,-
Ultralydsscanning af store halskar
Priser i DKK
1.725,-
Ultralydsscanning af testikler
Priser i DKK
1.725,-
Screening for hudkræft og modermærkekræft i forb. med helbredsundersøgelse
Priser i DKK
2.840,-
Brystpakke: Klinisk mammografi med ultralydsscanning
Priser i DKK
2.860,-
Gynækologisk pakke (konsultation, gyn. undersøgelse, celleprøve, scanning)
Priser i DKK
2.280,-
Kikkertundersøgelse af hele tyktarmen (koloskopi)
Priser i DKK
6.000,-
Influenzavaccination
Priser i DKK
180,-

Betalingsinformation

Når du booker en helbredsundersøgelse, har du forskellige muligheder:

  • Du kan betale hele beløbet selv
  • Delvis eller samlet betaling via din private sygeforsikring

Vi anbefaler, at du kontakter din sygeforsikringsselskab, inden du bestiller din aftale. De vil informere dig om deres betalingsproces og din dækning. Nogle sundhedsforsikringer dækker hele undersøgelsens omfang. Andre dækker kun en procentdel eller op til et vist beløb. Endelig er der også forsikringsselskaber som slet ikke dækker helbredsundersøgelser.

  • Din virksomhed betaler helt eller delvis

Nogle virksomheder har indgået aftale med Aleris om at tilbyde helbredsundersøgelser og sundhedstjek til deres medarbejdere. Vi anbefaler, at du kontakter din virksomheden, inden du bestiller din aftale. De vil informere dig om aftalen og evt. egenbetaling.

Udeblivelsesgebyr

I forbindelse med helbredsundersøgelser fakturerer vi det fulde beløb, såfremt du melder afbud under 24 timer før undersøgelsens starttid.


Back to top