Skip to Content

Priser allergi

Prisinformation

Priserne er gældende fra 5. januar 2024. Alle priser er vejledende. Moms er inkluderet i priser for momspligtige ydelser. 

Konsultationer
Priser i DKK
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse og NO-måling
Priser i DKK
4.400,-
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse, NO-måling og priktest for inhalationsallegener
Priser i DKK
4.950,-
Efterfølgende konsultation
Priser i DKK
1.675,-
Receptudstedelse efter endt forløb
Priser i DKK
105,-
Ekstra ydelser ifb. med konsultation
Priser i DKK
Priktest for bi og hveps
Priser i DKK
2.225,-
Priktest for inhallationerallergener
Priser i DKK
1.115,-
NO-måling
Priser i DKK
670,-
Lungefunktionsundersøgelse
Priser i DKK
890,-
Lungefunktionsundersøgelse med diffusionsmåling (DLCO)
Priser i DKK
3.340,-
Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet
Priser i DKK
3.900,-
Mannitolprovokationstest
Priser i DKK
6.125,-
Røntgen af hjerte og lunger
Priser i DKK
950,-
Udlevering af Peak Flow-meter og astmadagbog
Priser i DKK
840,-
Blodprøver (pris afhængig af type og antal)
Priser i DKK
Receptudstedelse efter endt forløb
Priser i DKK
105,-

Betalingsinformation

Betalingsmuligheder

Du har mulighed for selv at betale for din behandling eller benytte din eventuelle sundhedsforsikring, som sikrer betalingen ved accept fra dit forsikringsselskab om dækning af den eksakte lidelse. Hvis det offentlig skal betale, kræver det en henvisning fra et offentligt sygehus via det udvidede frie sygehusvalg. 

Telefonkonsultationer

Telefonkonsultationer med henblik på opfølgning på forløb, generelle spørgsmål, plan o.l. faktureres separat, med mindre de er inkluderet i et forløb (fx overvægts- eller plastikkirurgiske forløb).

Telefonkonsultationer med henblik på svar på undersøgelser, prøver, skanninger o.l. faktureres ikke.

Gebyr ved udeblivelse eller for sent afbud

Aleris vil opkræve et gebyr ved udeblivelse eller for sent afbud.

Konsultation og undersøgelser
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller undersøgelse, beder vi dig kontakte os senest 1 hverdag før, så vi kan tilbyde tiden til en anden.

Aleris vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., hvis du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse, eller hvis du melder afbud på samme dag som planlagt fremmøde. 


Back to top