Klyngehovedpine - Hortons

Ved klyngehovedpine - også kaldet Hortons - opstår smerterne som regel om aftenen eller natten. Anfaldene kommer i klynger.