Resultater efter fedmeoperation

En fedmeoperation nedbringer ikke kun vægten hos patienten. Følgesygdomme som diabetes kan bedres eller helbredes ved en fedmeoperation