Regler for henvisning

Du kan benytte et privathospital, hvis udredningsgarantien på 1 måned eller behandlingsgarantien på 60 dage ikke kan overholdes i det offentlige.