Aleris og Nordsjællands Hospital sammen om indsamling af data til optimering af patientforløb

Aleris og Nordsjællands Hospital er gået sammen om indsamling af data for at optimere det enkelte patientforløb, da sundhedsvæsenets ressourcer skal anvendes optimalt.

1200 x 500 px hero banner AlerisFonden Kai Lange.jpg