Forskningsprojekt giver håb om færre smerter for fremtidens rygpatienter

Rygkirurgi er i dag traditionelt forbundet med mange smerter og et stort forbrug af smertestillende medicin. Peter Koch Langhoff, der er speciallæge i anæstesi hos Aleris Aalborg og desuden tilknyttet Region Nordjyllands akutberedskab som ambulancelæge har derfor taget initiativ til projektet ”Smerter efter rygkirurgi”, da han i sit virke ofte kommer i berøring med smerteplagede rygkirurgiske patienter. Projektet støttes med forskningsmidler fra AlerisFonden.

1200 x 500 px hero banner aleris.dk Peter Koch Langhoff.jpg