En påstand bliver ikke mere rigtig af at blive gentaget mange gange

Debatten om offentligt-privat samarbejde på sundhedsområdet er i høj grad styret af antagelser og følelser, som ikke er funderet i virkeligheden.

Michael-Gram-Kirkegaard_1200x500px.jpg