Uddannelse af mave-tarm kirurger fra Region Hovedstaden

Uddannelse af nye speciallæger er helt afgørende for at kunne møde behovet for behandling i fremtiden. Aleris har haft erfaring med varetagelse af lægelig uddannelse siden 2009, hvor det første Hoveduddannelsesforløb i privat regi blev etableret i Uddannelsesregion Nord, og uddannelse af læger er en opgave, som Aleris meget gerne tager på sig inden for de specialer, hvor vi har en stor volumen og ekspertise.

19092023 Uddannelse af mave-tarm kirurger billede 1200x500.jpg