Vigtig aftale for danske patienter

Med den delaftale til akutplan, vi har indgået med Regeringen og Danske Regioner om fortsat varetagelse af en stor og vigtig opgave ift. at hjælpe de mange danske patienter, der står på venteliste, bidrager vi både på kort sigt, men nok så væsentligt også på længere sigt til et stærkere samlet sundhedsvæsen.

Pressemøde-1200x500px.jpg