Skip to Content

Priser sterilisation af kvinder

Prisinformation

Priserne er gældende fra 5. januar 2024. Alle priser er vejledende. Moms er inkluderet i priser for momspligtige ydelser.

Konsultationer
Priser i DKK
Forundersøgelse (inkl. vaginal ultralydsskanning)
Priser i DKK
1.830,-
Forundersøgelse inkl. ultralydsskanning og celleprøve af livmoderhals (smear)
Priser i DKK
2.280,-
Efterfølgende konsultation med ultralydsskanning
Priser i DKK
1.675,-
Efterfølgende konsultation
Priser i DKK
1.060,-
Kontrol efter operation
Priser i DKK
720,-
Specialisterklæring (3 timer)
Priser i DKK
10.000,-
Second opinion
Priser i DKK
5.565,-
Undersøgelser
Bedøvelse
Indlæggelse
Priser i DKK
Ultralydsskanning af underlivet i forbindelse med konsultation
Bedøvelse
Ingen
Indlæggelse
Ingen
Priser i DKK
615,-
Vævsprøve, biopsi ekskl. analyseomkostninger
Bedøvelse
Ingen
Indlæggelse
Ingen
Priser i DKK
2.015,-
Operationer
Bedøvelse
Indlæggelse
Priser i DKK
Sterilisation
Bedøvelse
Fuld
Indlæggelse
Ingen
Priser i DKK
21.400,-
Diverse
Priser i DKK
Diverse prøver og analyser (blodprøver, vævsprøver/biopsi, analyse af podning m.v.)
Priser i DKK
efter regning
Tillæg ved skift fra lokal til fuld bedøvelse
Priser i DKK
5.300,-
Tillæg pr. ekstra døgns indlæggelse
Priser i DKK
5.250,-
Receptudstedelse efter endt forløb
Priser i DKK
105,-

Betalingsinformation

Betalingsmuligheder

Du har mulighed for selv at betale for din behandling eller benytte din eventuelle sundhedsforsikring, som sikrer betalingen ved accept fra dit forsikringsselskab om dækning af den eksakte lidelse. Hvis det offentlige skal betale, kræver det en henvisning fra et offentligt sygehus.

Information til private patienter, som selv betaler

Betaling og udeblivelsesgebyr ved operation i fuld bedøvelse

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betaling kan foregå kontant eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt. Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes.

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Gebyr ved udeblivelse eller for sent afbud

Aleris vil opkræve et gebyr ved udeblivelse eller for sent afbud.

Operation i fuld bedøvelse

Afbud til operation i fuld bedøvelse skal ske senest 14 dage før planlagt operationsdato.

Aleris vil opkræve et gebyr på 5.000 kr., hvis du ikke møder op til den aftalte operation, eller hvis du melder afbud inden for de sidste 14 dage inden operationen.

I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus 5.000 kr.
Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en operation, der skal foregå i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden.

Aleris vil opkræve et gebyr på 2.000 kr., hvis du ikke møder op til den aftalte operation i lokal bedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 hverdage før planlagt fremmøde. 

Telefonkonsultationer

Telefonkonsultationer med henblik på opfølgning på forløb, generelle spørgsmål, plan o.l. faktureres separat, med mindre de er inkluderet i et forløb (fx overvægts- eller plastikkirurgiske forløb).

Telefonkonsultationer med henblik på svar på undersøgelser, prøver, skanninger o.l. faktureres ikke.


Back to top