Priser - hudlæge

Priser for undersøgelse og behandling af hudsygdomme på Aleris-Hamlet Hospitaler.

Konsultationer

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
1. konsultation - - 2.550
Efterfølgende konsultation / kontrol - - 950
Telefonkonsultation - - 500

Ekstra ydelser ifb. med konsultation

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Receptudstedelse - - 50
Medicingivning ved injektion - - 500
Screening for hudkræft og modermærkekræft – hele kroppen - - 2.200
Screening for modermærkekræft – pr. modermærke - - 300
Blodprøvetagning - - efter regning
Podning af hud - - Fra 900
Biopsi / curettage (analyseudgifter af prøver faktureres særskilt til kostpris) Lokal - 1.800
Biopsi og suturering - - 1.200
Undersøgelse for svamp (hud og negle) - - 800

Priktest ifb. konsultation (standard, fødemiddel, lægemiddel) pr. test

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Priktest ifb. konsultation (standard, fødemiddel, lægemiddel) pr. test - - 1.000

Lappeprøver

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
1. konsultation før lappeprøver - - 2.550
Påsættelse og aflæsning af lappeprøver (2 konsultationer) - - 2.550

Lysbehandlinger mod eksem, psoriasis og kløe

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
UVA-lysbehandling pr. gang - - 400
PUVA-lysbehandling pr. gang - - 400
UVB-lysbehandling pr. gang - - 400
PDT (rødt lys) - - 6.200

Laserbehandlinger

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
1. konsultation før laserbehandling - - 450
1. laserbehandling - - 2.000
Efterfølgende laserbehandlinger - - 1.500

Laserbehandling

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Behandling af udbredt sygdom ifm. konsultation - - Fra 600
Frysebehandling ifm. konsultation - - 100

Prisinformation

Priserne er gældende fra 20. november 2014. Alle priser er vejledende. Prisen kan variere alt efter materialevalg og kompleksitet og fastsættes af speciallægen i forbindelse med konsultationen.

Alle undersøgelser og behandlinger tillægges et gebyr på 6 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betaling kan foregå kontant eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt. Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes.

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud indenfor de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Aleris-Hamlet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

.

Til toppen af siden