Skip to Content

Flere artikler

Aleris Esbjerg har fået økologisk bronzemærke

Aleris Esbjerg har fået tildelt et bronzemærke i økologi. At satse på økologi er en del af vores CSR-strategi, som vi prøver at tænke ind i alt, hvad vi foretager os. Læs mere her.

Læs mere

Har patienter også rettigheder i fremtidens sundhedsvæsen?

CEO Michael Gram Kirkegaard udtrykker i Berlingske sin bekymring efter, at Robusthedskommissionen forleden kom med sine 20 anbefalinger.

Læs mere

Blomsterhilsen

Aleris har i København og Aalborg en aftale med vores faste leverandører af blomster. De leverer gerne smukke buketter til din pårørende under opholdet hos Aleris.

Læs mere

Regler for henvisning

Du kan benytte et privathospital, hvis udredningsgarantien på 1 måned eller behandlingsgarantien på 60 dage ikke kan overholdes i det offentlige.

Læs mere

Tak for dit input

Vi er glade for, at du ville dele dine tanker med os.

Læs mere

Aleris ligger over landsresultatet

I LUP-undersøgelsen for 2022 ligger Aleris på mange parametre over både landsresultatet og gennemsnittet for privathospitalernes offentlige patienter.

Læs mere

Aleris er genakkrediteret uden bemærkninger

Aleris Hospitaler har fået fornyet sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel version 3 uden bemærkninger, hvilket er den højeste anerkendelse et hospital kan få for sine patientforløb og tilgang til kvalitetsudvikling.

Læs mere

Ledige jobs på Aleris

Se hvilke stillinger der er ledige netop nu. Du er velkommen til at sende os en ansøgning!

Læs mere

Aleris som arbejdsgiver

Vores branche er under forandring. Flere og flere har brug for hjælp, samtidig med at forventningerne til behandling og omsorg stiger. Det betyder, at vi skal genoverveje tingene og tænke nyt. Kan vi arbejde på en smartere eller måske en helt anden måde?

Læs mere

Mød nogle af os

Hvem er bedre egnet til at fortælle om, hvordan det er at arbejde hos Aleris, end vores egne medarbejdere.

Mød os her

Røde Kors og Aleris

Aleris støtter Røde Kors i indsatsen for at få flere danskere til at lære livreddende førstehjælp.

Læs mere

Som patient på Aleris

Formålet med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Desuden skal Aleris kunne dokumentere din udredning, undersøgelse og behandling i overeensstemmelse med reglerne i "Autorisationsloven" og "Journalføringsbekendtgørelsen". Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til "Autorisationsloven", "Sundhedsloven" og "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling / operation foretages jf. "Bekendtgørelse om kosmetisk behandling".Ansatte på Aleris Hospitaler har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb. Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Læs mere

Back to top