Fokus på samfundsansvar

Som Danmarks førende private sundhedsvirksomhed er vi meget optaget af at tage et samfundsansvar og bidrage til opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål. I vores netop offentliggjorte CSR rapport, kan du læse mere om alle de gode initiativer, som blev iværksat i 2019.

CSR_rapport_1200x500.jpg