FAQ ved indsættelse af hofteprotese

Indsættelse af en hofteprotese er et større indgreb, og det er derfor naturligt, at du har mange spørgsmål. Nedenfor har vi samlet de hyppigste spørgsmål.

Hvornår må jeg køre bil igen?

Bilkørsel kan foretages, når du kan flytte fødderne mellem bilens pedaler på forsvarlig vis og ikke længere tager stærk, smertestillende medicin. Det anbefales at vente til ca. 6 uger efter operationen. Prøv først om du, på forsvarlig vis, kan betjene pedalerne, før du starter. Det er vigtigt, at du selv føler dig tryg.

Hvor længe skal jeg være sygemeldt?

Normalt er man sygemeldt indtil 3 måneder efter operationen. Dette gælder i særdeleshed, hvis du har tungt fysisk arbejde eller meget stående og gående arbejde. Mere stillesiddende arbejde kan genoptages før, hvis du føler dig klar til det.

Hvornår må jeg svømme igen?

Svømning kan opstartes, når operationssåret er helet, dvs. efter ca. 2 - 3 uger. Du skal dog vente med brystsvømning til efter 3 måneder, da benbevægelserne herved påvirker det opererede led mere end de andre svømmearter.

Hvornår må jeg cykle igen?

Kondicykel kan benyttes umiddelbart efter hjemkomsten. Du skal dog være opmærksom på sadlens højde, idet hoften ikke må bøjes mere end 90 grader. Almindelig cykel kan benyttes, når du er sikkert gående uden brug af hjælpemidler, typisk efter 3 måneder. Det opererede led kan sagtens holde til det, men du risikerer at vælte med cyklen ved på- og afstigning, da denne ikke står fast som en kondicykel.

Hvornår må jeg dyrke sport igen?

Cykling, svømning, golf, tennis, badminton og kontrolleret skiløb kan genoptages efter 3 måneder. Undgå kontaktsport (fx. fodbold og håndbold), hop og længere løbeture, idet risikoen for at skade det opererede led herved stiger.

Er en ny hofte en hindring for at dyrke sex?

Seksuelt samkvem kan foregå efter lyst og evne. Du skal dog undgå at vride hoften i yderstilling.

Hvor meget må jeg løfte/bære?

Der ingen restriktioner, men lad almindelig sund fornuft råde.

Skal jeg sove i en bestemt stilling?

Hvis du sover på siden, skal du de første 3 måneder placere en pude mellem benene for at aflaste hoften. Du må gerne ligge på den opererede hoftes side. Efter de 3 måneder er der ingen restriktioner.

Kan jeg risikere, at det "bipper", når jeg går gennem sikkerhedschecket i lufthavnen?

Det nye led indeholder metal, som kan udløse "alarmen" ved sikkerhedscheck i lufthavne. Du skal blot forklare, at du har fået indopereret et nyt led. Man er i lufthavnene vant til at håndtere denne situation, og det giver ikke problemer. Brev med oplysning om operationen er ikke nødvendigt, ligesom du heller ikke kan få anført i dit pas, at du har et kunstigt led.

Hvornår kan jeg gøre rent igen?

Rengøring kan foretages efter fysisk formåen, men du skal undgå at føre den opererede hofte i yderstillinger de første 3 måneder.

Er det normalt, at det opererede ben er hævet?

Hævelse af det opererede ben er normalt og skyldes dels følger efter operationen, dels at gangen ikke afvikles normalt. Hævelsen kan omfatte hele benet herunder ankel og fod og forsvinder igen efter et par måneder.

Er det normalt, at der er blå mærker?

Blå mærker og blodansamlinger er normalt forekommende og forsvinder af sig selv efter nogle uger.

Er det normalt at have smerter?

Det er helt normalt, at der forekommer smerter i en periode efter operationen i forbindelse med øgning af gang og aktivitet. Det kan være en god idé at afpasse træningen efter smerterne, således at musklerne indimellem får lidt ro.

Hvornår er der ambulant kontrol efter indsættelse af kunstig hofte eller knæ?

Ambulant kontrol foregår efter ca. 3 måneder. Har du spørgsmål, kan disse med fordel skrives ned og medbringes til besvarelse ved denne kontrol hos den overlæge, der har opereret dig.

Hvordan skal jeg genoptræne?

Når du kommer hjem, skal du fortsat træne flittigt selv – også selv om du får tilbudt yderligere fysioterapi. Pga. eftervirkningerne fra operationen, kan du forvente at være lidt mere træt, når du kommer hjem. Alle daglige gøremål kan være lidt mere besværlige og tage lidt længere tid, hvilket er helt normalt. Du kan dog med fordel udføre alle de gøremål, du må og kan, idet dette også er en del af din selvtræning og sikrer, at du hurtigt opnår det bedste resultat.

Til toppen af siden