Allergitest med lappeprøve

Pralebanner
Hvis der er mistanke om, at du har allergi over for fx gummi, latex, nikkel og parfume vil du få tilbudt en allergitest med lappeprøve.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Kontaktallergi opstår ved hudkontakt med visse almindeligt forekommende stoffer såsom nikkel, gummi og parfume.

Hvis du har hudkontakt med et stof, som du ikke tåler, kan der udvikles eksem. Eksemet viser sig som rødme, kløe, hævelse samt millimeterstore blærer i huden, der efterfølgende skaller af. Eksemet kan blive kronisk ved fortsat udsættelse for stoffet (allergenet). De fleste allergiske kontakteksemer ses på hænder, underarme, fødder og i ansigtet. 

Allergitest ved lappeprøver

Undersøgelse vha. lappeprøver udføres for at afgøre, om der er opstået kontaktallergi overfor et konkret stof. Sygeplejersken anbringer plastre på ryggen med udvalgte allergener. Endvidere kan der testes med egne mistænkte stoffer.

Plastrene med prøverne skal blive siddende i 48 timer, hvorefter du selv skal fjerne dem. En allergi over for et af stofferne viser sig ved, at der på stedet, hvor stoffet har siddet, opstår rødme, hævelse og kløe. Det anbefales at bruge gammelt tøj i undersøgelsesperioden, da nogle af de stoffer, der testes, kan afgive farve igennem plastret.

Følgende bør overholdes i undersøgelsesperioden

  • Du må ikke anvende hormoncreme i testområdet i ugen inden prøven påsættes
  • Du må ikke dyrke motion, der fremkalder sved
  • Du skal undgå sol- eller solarielys
  • Du skal undgå, at der kommer vand på området med prøverne
  • Hvis hæfteplastret løsner sig, så klæb det fast på det oprindelige sted vha. et almindeligt hæfteplaster 

Aflæsningen foregår i Hudklinikken på 3. dagen (efter 72 timer). Der kan i sjældne tilfælde udvikles reaktioner 1 - 2 uger efter testen. I så fald anbefales du at kontakte Aleris-Hamlets Hudklinik med henblik på en fornyet vurdering og evt. gentaget testning.

Hvad betyder en positiv reaktion ved lappeprøven?

Hvis der ved undersøgelsen påvises allergi overfor et eller flere af stofferne, vurderer hudlægen, om den påviste allergi kan forklare eksemet. Dette er nødvendigt, da tidligere allergier "huskes" af huden i mange år. Skønner hudlægen, at en positiv prøve har betydning for eksemet, bliver næste opgave at lokalisere det pågældende stof i fritids- og / eller arbejdsmiljøet. 

På Navamedics hjemmeside kan du under fanebladet "documents" finde patientvejledninger for hver type allergen. Find din patientvejledning »

Til toppen af siden