Screening for tarmkræft

 • Hvis du har ventetid i det offentlige

  Hvor længe vil du vente?

  Hvis du skal vente mere end 4 uger på udredning og behandling i det offentlige, kan du blive henvist til Aleris-Hamlet. Klik her for at læse om dine rettigheder.

 • Velkommen til Aleris-Hamlet

  Den bedste anbefaling

  Tilfredse patienter er din garanti for et behandlingsforløb med høj kvalitet og tryghed.

Hvis tarmkræft påvises ved screening i de tidlige stadier, vil mindst 80 % blive helbredt. Koloskopi er den mest sikre metode til påvisning af kræft og polypper i hele tyktarmen og endetarmen.

Kontakt mig for tidsbestilling

Eller ring til os på 7020 2624

Tarmkræft spredningHvert år får ca. 4.000 personer stillet diagnosen tarmkræft. Dermed er tarmkræft blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe, er risikoen for at udvikle tarmkræft 4 %. Hvis der er én i familien, som har haft tarmkræft, øges risikoen til 6 %. Er der flere i familien, som har udviklet sygdommen, er risikoen 17 %. Tarmkræft rammer alle samfundslag lige hyppigt.

Hvorfor bør der foretages screening for tarmkræft?

Tarmkræft bliver ofte opdaget sent, fordi symptomerne først optræder sent i forløbet. På det tidspunkt er sygdommen ofte så fremskreden, at kun halvdelen af patienterne kan helbredes.

Hvis tarmkræft påvises ved screening, dvs. når personen ikke har symptomer, vil til gengæld mindst 80 % blive helbredt. Derfor benyttes screening for tarmkræft mere og mere i visse lande. I Danmark tilbydes alle i alderen 50-74 år nu en screening for tarmkræft ved at der undersøges for blod i afføringen.

I dag er kun 10 % af de påviste kræftknuder i et tidligt stadium, når man undersøger patienter med tarmsymptomer. En tidlig fjernelse af kræftknuden ved operation er den eneste behandling, der kan helbrede tarmkræft. Hvis chancen for helbredelse skal øges væsentligt, er det derfor nødvendigt at undersøge personer med øget risiko for at udvikle tarmkræft. Dette bør gøres uanset, om de har tarmsymptomer eller ej.

Hvilken form for screening?

Der findes flere metoder til screening for tarmkræft, og hvilken type, der anvendes, afhænger af situationen.

Undersøgelse for blod i afføringen

Undersøgelse af afføringen for mikroskopiske mængder blod er den mest simple form for screening. Desværre bliver denne metode begrænset ved, at den kun kan påvise kræftknuder eller polypper, når de bløder. Derfor påvises kun ca. 50 % af kræftknuderne og 10 % af polypperne ved denne metode

Sigmoideoskopi

Ved en sigmoideoskopi kan den nederste 1/3 af tyktarmen og endetarmen efterses. Da det er i denne del af tarmen, at de fleste kræftknuder og polypper findes, kan man ved at kombinere en afføringsundersøgelse for blod med en sigmoideoskopi påvise de fleste kræftknuder og polypper hos personer uden tarmsymptomer.

Koloskopi

Koloskopi er den mest sikre metode til påvisning af kræft og polypper i hele tyktarmen og endetarmen. Denne undersøgelse anbefales hvis :

 • Du har tarmsymptomer
 • Der er påvist blod ved en afføringstest
 • Du tilhører en af de grupper, hvor der er høj risiko for at udvikle tarmkræft

Screening på Aleris-Hamlet

På Aleris-Hamlet tilbydes alle de anbefalede metoder til screening for tarmkræft. De foretages altid af vores speciallæge i mave-tarm kirurgi, der har meget stor rutine i denne slags undersøgelser og råder over det nyeste udstyr. Hvis der påvises forandringer i tarmen, planlægges den videre behandling. Hvis alt er normalt, rådgiver speciallægen om valg af fremtidigt screeningsprogram på Aleris-Hamlet.

Hvem bør screenes?

Lavrisikogrupper: Alle personer, som ikke tilhører nogen højrisikogruppe, bør fra 50-års alderen have foretaget screening for tarmkræft. De fleste lande anbefaler en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi) hvert 10. år. Alternativt kan du med 1 - 2 års interval få lavet en afføringstest for blod. Sidstnævnte metode er dog begrænset ved, at den ikke kan fanger forstadier til tarmkræft.

Højrisikogrupper: Tilhører man en højrisikogruppe, har man tarmsymptomer eller blod i afføringen, bør man have foretaget en koloskopi og lagt et screeningsprogram for fremtiden.

Hvornår tilhører du en højrisikogruppe?

 • Hvis et nært familiemedlem såsom forældre / søskende har haft tarmkræft, bør du have samme screeningprogram, som personer i lavrisikogrupperne. Screeningen begyndes dog 10 år før den alder, slægtningen havde på diagnosetidspunktet
 • Hvis der i mere end én generation har været to eller flere nære familiemedlemmer med tarmkræft, er du i risiko for at have den arvelige tarmkræft Hereditær Non-Polyposis Colorectal Cancer. Du bør da henvises til HNPCC-registeret på Hvidovre Hospital mhp. rådgivning. Ved påvist HNPCC begynder koloskopiscreening allerede ved 20-års alderen
 • Hvis du har fået påvist polypper i tyktarmen eller endetarmen, bør du herefter få foretaget koloskopi med 1 - 4 års mellemrum afhængig af polyptype og antal
 • Hvis du har fået fjernet en kræftknude fra tyktarmen eller endetarmen, bør du have foretaget koloskopi hvert 3. år
 • Er du opereret for brystkræft, kræft i æggestokke eller livmoderkræft, har du en risiko på 15 % for at udvikle tarmkræft. Derfor bør du have foretaget koloskopi hvert 5. år
 • Hvis du har haft kronisk tarmbetændelse (colitis ulcerosa) gennem 10 år eller mere, har du en øget risiko for at udvikle tarmkræft og bør derfor have foretaget koloskopi med jævne mellemrum
Til toppen af siden