Værd at vide om FS-LASIK

Tekniske informationer om femtosekundlaseren

Femtosekundlaseren er en infrarød laser, der kan behandle væv yderst præcist med væsentlig mindre varmebelastning end andre laserbehandlinger – en enorm fordel i øjenlaserkirurgi.

Femtosekundlasere arbejder med ultrakorte lysimpulser (10 - 15 sekunder), der kun behøver en milliardtedel af et sekund til at danne en prik mindre end 1/100mm. For at illustrere den ekstremt korte puls: I løbet af ét sekund løber lyset 7,5 gange rundt om jorden, hvorimod lyset kun når halvvejs gennemet hårstrå i løbet af ét femtosekund!

Præparationen af hornhindeflappen med femtosekundlaseren

I modsætning til traditionelle lasere, påvirker energien fra en femtosekund laserstråle ikke vævet på hornhindens overflade, men når en specifik forudbestemt dybde i hornhinden. Meget høje energiniveauer kan opnås ved intens fokusering af laserstrålen. Laserstrålens fokuspunkt tillader materialet at blive opdelt på molekylært niveau, hvilket forsigtigt adskiller vævet. Det omgivende hornhindevæv forbliver urørt.

Femtosekundlaseren scanner hornhinden fra den ene kant og arbejder sig over mod den modsatte. Laserstrålen danner et lag små bobler placeret i nøjagtigt den ønskede dybde i hornhinden. Dette muliggør, at hornhindeflappen kan blive løftet til side som i traditionel LASIK. Den endelige behandling med Excimerlaseren er identisk med den traditionelle LASIK.

Illustreret fremstilling

FS-LASIK 1 Laserenergien fokuseres i en præcist forudbestemt hornhindedybde.
FS-LASIK 2 En mikroboble bestående af gas og vand genereres (diameter: 5 - 12 μm). Boblen udvider sig og adskiller de omgivende hornhindelag.
FS_LASIK 3 Fotodisruptionen resulterer i en blanding af kuldioxid (CO2) og vand. Den epiteliale pumpefunktion sørger for at sidstnævnte suges ud. Det der er tilbage, er det adskilte hornhindevæv.
FS-LASIK4 Kort sagt adskiller tusinder af laserimpulser hornhindelamellerne i hele flapområdet. Således har femtosekund laseren lavet et indsnit uden nogensinde at have rørt hornhinden, og er af denne årsag også kaldet et laserkeratom. Efterfølgende kan flappen let løftes ved hjælp af en stump spatel.

 


Til toppen af siden