Dine rettigheder ved deltagelse i forskningsprojekter

Deltagelse i videnskabelige forsøg er helt frivilligt

I forbindelse med behandling på Aleris-Hamlet kan det ske, at du bliver spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Forsøg er nødvendige for at kunne udvikle nye behandlinger, der er mere effektive og skånsomme for patienten, eller for at få ny information om overvægt og fedme og eventuelle komplikationer hertil.

Inden for fedmekirurgi har Aleris-Hamlet en særlig interesse og forpligtelse omkring forskning, og du kan derfor i behandlingsforløbet blive tilbudt at indgå i et videnskabeligt forsøg, afprøvning af lægemidler o.l.

Alle forsøg er helt frivillige og godkendt af en videnskabsetisk komité. Komitéen vurderer indholdet af det enkelte forsøgsprojekt og sikrer bl.a., at projektet overholder lovgivningen.

Læs om love og bekendtgørelser: Lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Læs Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 806 af 12. juli 2004 om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter

Til toppen af siden