Snabb behandling i Köpenhamn

Det finns olika sätt att söka vård i Danmark. För ablationspatienter som behandlas av Aleris-Hamlet Hospitaler, används regelverket om ersättning i efterhand.

Försäkringskassans beskrivning

Om du har rätt till vård i Sverige kan du ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader i ett annat EU/EES land. Det innebär att du först kan gå till en vårdgivare i ett EU/EES land och få vård och sedan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

För att du ska få ersättning i efterhand krävs att: 

  • Du hade rätt till vård i Sverige, det vill säga att du var folkbokförd i Sverige när du fick vård
  • Det rör sig om en sjukdom eller ett hälsotillstånd som i Sverige behandlas inom det allmänna sjukvårdssystemet
  • Den vårdmetod som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseenden överensstämma med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet för din sjukdom eller ditt hälsotillstånd

Det finns inget krav på att den utländska vårdgivaren ska ingå i ett allmänt sjukvårdssystem i det andra landet för att du ska få ersättning i efterhand för vårdkostnader.

Du kan alltså gå till en privat vårdgivare. 

Du hittar allt informationsmaterial hos Försäkringskassan och på www.forsakringskassan.se

Så gör Aleris-Hamlet Hospitaler

Kontakta vår klinik i Malmö på telefon 010-169 00 20, så hjälper vi dig till snabb behandling i Köpenhamn. 

Til toppen af siden