Betaling på Aleris-Hamlet

Private patienter

Betaling for konsultation og operationen skal ske forud. Du har mulighed for at betale med kort, på giro eller via netbank. I forbindelse med plastikkirurgiske indgreb skal betalingen dog være os i hænde senest 14 hverdage inden operationen.

Ved udskrivelsen modtager du en kvitteret faktura og eventuelle ekstraydelser skal betales i receptionen.

Hvis du er forsikret gennem Sygeforsikringen "danmark", skal du sende denne faktura til dem. På fakturaen har vi påført de operations- og diagnosekode, som Sygeforsikringen "danmark" ønsker.

NB: Hvis din arbejdsgiver / virksomhed ønsker at betale for dine undersøgelser og behandling / operation, beder vi dig medbringe skriftlig dokumentation herfor. Denne skal foreligge inden evt. forundersøgelse og behandling / operation.

Forsikringspatienter

Betaling for undersøgelse og behandling ordnes internt mellem Aleris-Hamlet og dit forsikringsselskab. Det er dog vigtigt, at du sikrer dig, at dit forsikringsselskab har godkendt din undersøgelse og behandling, inden denne foretages. Ellers kan du risikere, at forsikringsselskabet viderefakturerer dig, hvis de ikke vil betale.

Læs mere om proceduren for forsikringspatienter »

Offentlige patienter

Som offentlig patient har du ikke noget med betalingen at gøre. Dette er udelukkende et mellemværende mellem Aleris-Hamlet og det henvisende sygehus.

Til toppen af siden