Personlighedspsykologisk erklæring

En personlighedspsykologisk undersøgelse afdækker personligheden hos et menneske, herunder ressourcer og vanskeligheder med at begå sig hjemme, blandt andre og på arbejdsmarkedet.

Den forsøger på baggrund af samtale og testning at beskrive årsager til problemer og mekanismer samt kan i visse tilfælde pege på en behandling, der kan medvirke til, at den undersøgte får højere livskvalitet, bedre erhvervsevne eller bliver udredt ved andre faggrupper.

En personlighedspsykologisk undersøgelse er en metode til belysning af personlige og sociale færdigheder, abstrakte og praktiske færdigheder, personlighedstræk, karakter og eventuel psykopatologi (dvs. i sjældnere tilfælde psykisk lidelse som fx skizofreni eller personlighedsforstyrrelser).

I tillæg til de punker, som alle psykologiske undersøgelsesrapporter indeholder, beskriver erklæringen også specifikt:

  • Personlighed
  • Funktionsniveau
  • Behandlings- og støtteforslag
  • Ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet

For et mindre tillæg er det muligt ved behov at udvide den personlighedspsykologiske erklæring til også at omfatte en IQ- og neuropsykologisk undersøgelse med de samme punkter som ovenfor beskrevet. Dette anbefales, hvis der er mistanke om at undersøgte kan have kognitive vanskeligheder, specifikt eller generelt.

Kontakt os

Hele landet

Til toppen af siden