Skader på korsbånd i knæet

  • Hvis du har ventetid i det offentlige

    Hvor længe vil du vente?

    Hvis du skal vente mere end 4 uger på udredning og behandling i det offentlige, kan du blive henvist til Aleris-Hamlet. Læs dine rettigheder her.

  • Velkommen til Aleris-Hamlet

    Den bedste anbefaling

    Tilfredse patienter er din garanti for et behandlingsforløb med høj kvalitet og tryghed.

Hvis du har et hårdt fysisk arbejde eller dyrker kontaktidræt på højt plan og gerne vil fortsætte med dette, kan det være en god idé at få en korsbåndsrekonstruktion.

Knæleddet har to korsbånd, forreste og bagerste, placeret centralt i leddet. Sammen med de to sideledbånd sørger korsbåndene for at stabilisere knæet, så det ikke går af led.

Skader på forreste korsbånd opstår typisk ved et samtidigt vrid og bevægelsesstop. I sport fx ved fodfinter, hurtige retningsskift, fald på ski, landing efter headning. Det kan også være en ydre vridpåvirkning som i en takling eller en ulykke.

Skade på bagerste korsbånd opstår ofte ved en voldsom skade, hvor underbenet skubbes bagud i forhold til lårbenet, eller ved svær overstrækning af knæleddet. Fx ved trafikuheld eller højenergi sportsskade.

Knæled forfra

I alvorlige tilfælde kan der samtidig ske skade på menisken og brusken, og flere sideledbånd kan briste (se flerledbåndsskader).

Symptomer på beskadiget korsbånd

Ofte kan du høre et deicderet smæld i knæet, når skaden sker. Der kommer blod i knæleddet, og det hæver op efter nogle timer.

I de første uger efter skaden vil de væsentligste gener være smerter og nedsat bevægelighed af knæet med manglende evne til både at strække og bøje knæet helt.

Efterhånden som de akutte gener aftager begynder man evt. at kunne mærke, at korsbåndet ikke fungerer. Det føles som om knæleddet giver efter eller går ud ad led ved vridbevægelser eller gang på ujævnt terræn. Det kaldes knæsvigt, og disse kan føre til hyppig irritation, nye skader i leddet og dermed flere smerter.

Ofte overses skaden ved undersøgelser på skadestuer eller hos egen læge, og risikoen for nye skader på menisker og brusk er tilstede ved fortsat fysisk aktivitet som sport.

Genoptræning efter korsbåndsskade

Har du revet dit korsbånd over, heler det ikke af sig selv, og dit knæ er derfor ikke så stabilt længere. Graden af usikkerhed i knæet efter en skade på forreste korsbånd kan variere meget fra person til person.

Målet med behandlingen er, at du får et stabilt knæ, som du kan stole på i de aktiviteter, man ønsker at kunne deltage i.

Hvis du ikke deltager i knæbelastende aktivitet, kan du klare dig med genoptræning, hvor du ved at træne musklerne omkring knæet grundigt op, kan kompensere for det manglende korsbånd.

Læs om dine muligheder for genoptræning på Aleris-Hamlet

Rekonstruktion af korsbånd

Hvis du er meget ung, er man tilbøjelig til at operere dig blot pga. din unge alder. Dette skyldes, at der en stor risiko for, at du på længere sigt kan skade ledbrusk eller menisker i dit knæ pga. knæsvigt.

Tilsvarende vil personer, der ønsker at deltage i fx fodbold og håndbold typisk have behov for en rekonstruktion af korsbåndet for at kunne vende tilbage til deres idræt.

Hvis du, på trods af korrekt genoptræning, stadig har problemer med at styre dit knæ og fortsat oplever knæsvigt, kan en rekonstruktion af korsbånd komme på tale.

Resultat hos ældre er mindst lige så godt som hos yngre. Man vil dog prøve genoptræning i første omgang.

Hvis en operation tilrådes, foretages den, når knæet ikke er hævet længere, du har en næsten fri bevægelighed, og almindelig gang kan udføres med få smerter, oftest efter 6 - 8 uger.

Video om korsbåndsskaderSe video om korsbåndsskader »

Hvordan laver man et nyt korsbånd?

Man kan ikke sy et ødelagt korsbånd sammen igen. Det er nødvendigt at lave et nyt. Ved en rekonstruktion af det forreste korsbånd i knæet, tager man senevæv fra et andet sted i knæet, og bruger det til at skabe et nyt korsbånd. Man kan anvende senevæv fra en del af din knæskalssene eller fra to sener på indersiden af dit knæ (hasemuskelsener). Standarden er senevæv fra hasemusklerne, men det kan variere.

Det er oftest bestemt inden operationen, hvilket væv der skal anvendes, men i nogle få tilfælde er det væv alligevel ikke egnet, fordi det er for tyndt og knækker under operationen. Er dette tilfældet, skifter man over til den anden metode undervejs i operationen.

Forventninger til resultatet

Ved rekonstruktion af forreste korsbånd er vores mål, at du kan komme tilbage og dyrke sport, eller opnå samme funktionsniveau som før skaden. Det opnås hos ca. 90 %

Læs hele vores patientvejledning her

Til toppen af siden