Priser - urologi

Priser for behandling af urinvejssygdomme på Aleris-Hamlet Hospitaler

Konsultationer

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
1. Konsultation - - 1.250
1. Konsultation for prostata - - 2.150
Efterfølgende konsultation - - 1.000
Kontrol efter operation - - 650
Second opinion - - 5.000
Speciallægeerklæring - - 6.875

Diverse

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver/biopsi m.v.) - - efter regning
Tillæg ved skift fra lokal til fuld bedøvelse - - 5.000
Tillæg pr. ekstra døgns indlæggelse - - 5.000

Undersøgelser

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Ultralydsscanning af prostata - - 1.100
Biopsi af prostata (tillæg til ultralydsscanning) Ingen Ingen 2.250
Urodynamisk undersøgelse Ingen Ingen 3.450
Urodynamisk undersøgelse og trykmåling i urinrøret (UPP) Ingen Ingen 4.800
Miktiografi inkl. residualmåling - Flow undersøgelse Ingen Ingen 500
Kikkertundersøgelse af blære - cystoskopi Lokal Ingen 2.350
Kikkertundersøgelse af blære - cystoskopi Fuld Ingen 11.600
Kikkertundersøgelse af blære inkl. biopsi - cystoskopi Fuld Ingen 13.200

Operationer

Beskrivelse
Bedøvelse
Indlæggelse
Pris i DKK
Betændelse i prostata (prostatitis) Ingen Ingen efter aftale
Punktur af vandbrok / sædbrok Lokal Ingen 925
Anlæggelse / skift af JJ-kateter Fuld Ingen 18.000
Fjernelse af JJ-kateter Lokal Ingen 3.000
Omskæring af mænd (over 18 år) Lokal Ingen 5.500
Sterilisation af mænd Lokal Ingen Fra 5.000
Operation for stramt forhudsbånd Lokal Ingen 5.500
Operation for forhudsforsnævring Lokal Ingen 5.500
Kikkertundersøgelse af urinleder Fuld Ingen 18.000
Kikkertundersøgelse af urinleder inkl. vævsprøve Fuld 1 dag 21.000
Kikkertundersøgelse af urinleder og nyre Fuld Ingen 21.000
Kikkertundersøgelse af urinleder og nyre inkl. vævsprøve Fuld 1 dag 22.000
Fjernelse af nyresten i urinleder - kikkertoperation med laser Fuld 1 dag 50.000
Fjernelse af nyresten i nyrebækken – kikkertoperation med laser Fuld 1 dag 60.000
Fjernelse af blæresten - kikkertoperation med laser Fuld 1 dag 32.000
Operation for urinrørsforsnævring Fuld Ingen 13.300
Fjernelse af polypper i blæren (TUR-B) Fuld 1 dag 31.100
Operation for årebrok Fuld Ingen 23.900
Operation for vandbrok Lokal Ingen 16.100
Operation for sædbrok Fuld Ingen 14.800
Åben operation for manglende nedfald af testikel Fuld Ingen 20.600
Kikkertoperation for manglende nedfald af testikel Fuld Ingen 24.000
Operation for skæv penis (krummerik) Lokal Ingen 19.100
Blærehalsoperation Fuld 1 dag 24.500
Operation for forstørret prostata (TUR-P) Fuld 1 - 2 dage 49.000
Operation for forstørret prostata (Mushroom) Fuld 1 dag 49.000

Prisinformation

Priserne er gældende fra 6. juli 2016. Alle priser er vejledende. Prisen kan variere alt efter materialevalg og kompleksitet og fastsættes af speciallægen i forbindelse med konsultationen.

Fra 1. september 2013 træder en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger som udføres efter denne dato tillægges et gebyr på 6  % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Oversættelse af diagnose, journal e.l. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Information til private patienter, som selv betaler

I forbindelse med booking af operation skal operationen betales 14 dage før planlagt operationsdato. Betaling kan foregå kontant eller ved indbetaling via bank og skal være os i hænde rettidigt. Betalingsdato fremgår af forskudsfakturaen. Kvitteringen for indbetaling skal medbringes.

Ved manglende betaling ser vi os nødsaget til at aflyse din planlagte operation, og du vil blive opkrævet et gebyr på 5.000 kr.

Afbud indenfor de sidste 14 dage inden operation eller udeblivelse koster kr. 5.000. I disse tilfælde refunderes din forudbetaling for operationen minus kr. 5.000. Ved sygdom kan du, mod forvisning af lægeerklæring, få refunderet hele beløbet.

Udeblivelsesgebyr ved konsultation, undersøgelse og operation i lokalbedøvelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Aleris-Hamlet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation, undersøgelse eller operation i lokalbedøvelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.

Til toppen af siden