Undersøgelse af blæretømning - Miktiografi

En miktiografi er en undersøgelse af din blæretømning. Den giver et samlet indtryk af din blæres funktionsevne. Undersøgelsen kaldes også et uroflow.

Kontakt os

København

En miktiografi måler:

  • Hvor meget urin du kan have i blæren, før du får vandladningstrang
  • Hvor lang tid det tager at tømme blæren, og hvor meget kraft der er på din urinstråle
  • Om din blære kan tømme sig helt

I grove træk kan man sige, at jo hurtigere blæren kan tømmes, jo bedre er funktionen af blæremuskulaturen og blærens afløb.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du lader vandet i en tragt. I tragten sidder et måleapparatur, som bestemmer urinstrålens hastighed og urinmængden. Dette optegnes på en papirstrimmel. Efter vandladningen ultralydskannes blæren for at konstatere, om den er tom. Dette foregår ved, at du ligger på et leje, får lidt gel på maven og vha. et ultralydshoved, kan man konstatere, om blæren er tom.

Til toppen af siden